Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nowy prezes OSP

Data: 07.12.2016 r., godz. 13.00   
Nowym prezesem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w całym powiecie wołomińskim został Paweł Bednarczyk, burmistrz Tłuszcza.
Ochotnicze Straże Pożarne na terenie całego powiatu stanowią potężną organizację. To aż 48 jednostek, które skupiają 1800 strażaków. Wokół lokalnych remiz toczy się życie społeczne, samorządowe, kulturalne i towarzyskie. Paweł Bednarczyk, jako doświadczony samorządowiec (uczestniczy także w pracach zarządu wojewódzkiego i powiatowego Wspólnoty Samorządowej) otrzymuje możliwość zaangażowania swoich talentów w kolejnej, tym razem strażackiej wspólnocie. Nie jest jednak tajemnicą, że strażacy i samorządowcy ściśle ze sobą współpracują. - Dziękuję poprzedniemu prezesowi Wiesławowi Grędzie za 15 lat ciężkiej pracy, a także pozostałym członkom zarządu. Na początku kadencji chciałbym poznać wszystkie jednostki, ich sukcesy, ale także bolączki. Chciałbym także zachęcić do pracy w straży młodych ludzi, a także otworzyć się na współpracę z organizacjami pozarządowymi – zapowiada Paweł Bednarczyk.

OSP to umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochotnicze straże pożarne mogą być włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także współdziałać z Państwową Strażą Pożarną. Dodatkową działalnością OSP są m.in. sekcje sportowe, zespoły artystyczne, orkiestry, świetlice, izby tradycji lokalnych. Niektóre jednostki OSP zajmują się szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy, a nawet są organami prowadzącymi miejscowe szkoły.


Paweł Bednarczyk

MP