Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Kadry niepodległości. Nasfeterowie

Data: 09.10.2019 r., godz. 11.00   
W historii większości naszych miast są takie rodziny, których działalność szczególnie wpłynęła na rozwój miejscowości. Ale rzadko możemy mówić o znaczeniu tak wieloaspektowym, szerokim i długotrwałym jak w przypadku rodziny Nasfeterów i Wołomina.
Ślady Nasfeterów odnajdziemy w sferze kultury, historii organizacji społeczności, kościoła lokalnego oraz lokalnych wydarzeń patriotycznych. Wystawa „Kadry niepodległości. Nasfeterowie”, którą oglądać możemy w Bibliotece Powiatowej w Wołominie, opowiada o tych ważnych historycznych epizodach i zależnościach.

Otwarcie wystawy

Stefan Nasfeter i jego żona cieszyli się w przedwojennym Wołominie poważaniem i szacunkiem. Stefan – znany z późniejszych produkcji filmowych angażował się w swoim mieście w wiele inicjatyw społecznych. Byli m.in. – wraz z żoną – chrzestnymi sztandaru Cechu, wspomagali finansowo proboszcza Jana Golędzinowskiego w budowie kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej; Stefan pełnił funkcję prezesa komitetu budowy pomnika „Obrońcom Ojczyzny”. Te zasługi rodziny Nasfeterów dla Wołominach zostały w czasach powojennych zawoalowane, ale krążyły od lat w krwioobiegu miasta wymagając stosownej prezentacji.
Nie zmieściła wszystkich gości (2 października 2019) sala wystawowa w odnowionej Powiatowej Bibliotece Publicznej, którzy chcieli zwiedzić ekspozycję podczas wernisażu. I tak historia zatoczyła koło – długa kolejka do sali – „oazy wspomnień”, jak przed laty do kina Oaza (prowadzonego przez Stefana Nasfetera) wypełniała foyer parteru budynku.
Wystawę otworzyli: Agnieszka Czarnecka – gość specjalny, wnuczka Janusza Nasfetera, starosta Adam Lubiak oraz Joanna Hołubicka – dyrektor Biblioteki Powiatowej w Wołominie.

Plansze-wspomnienia

Ekspozycja składa się z plansz-wspomnień opisujących historię związków Nasfeterów z Wołominem i okolicami. Wyodrębniono wątki dotyczące przyjazdu tej rodziny do Wołomina, losy ich majątku ziemskiego oraz historia pomnika „Obrońcom Ojczyzny Wołomin” zbudowanego ku czci Bitwy Warszawskiej. Są też zasygnalizowane kwestie wielokulturowości, zagłady wołomińskiego getta i tragedii wojny. Nie mogło zabraknąć wątku związanego z dziedzictwem kulturowym, czyli historii jednego z przedwojennych wołomińskich kin, które mieściło się właśnie w budynku przy Ogrodowej 1a (dziś siedziba Biblioteki Powiatowej im. Heleny i Stefana Nasfeterów).
Do realizacji projektu ekspozycji posłużyły archiwalne dokumenty, opowieści, fotografie i inne pamiątki, które latami zbierali lokalni regionaliści.
Autorami wystawy są: Anna Łazar, która stworzyła koncepcję merytoryczną i scenariusz oraz Rene Wawrzkiewicz – autor projektu graficznego. Ekspozycja będzie prezentowana do lutego 2020 roku.

Wołomiński szlak Nasfeterów

Elementem niezwykle wzbogacającym wernisaż była historyczna opowieść Pawła Jaskulskiego o filmach w przedwojennym Wołominie pt. „Kino Oaza – historia i konteksty”. Dr Jaskulski – specjalista od twórczości filmowej i literackiej Janusza Nasfetera sięgnął do prawdopodobnych źródeł jego filmowego zainteresowania, czyli do działalności filmowej stryja Stefana Nasfetera. Opowiedział o jego dwubiegunowej działalności w tym zakresie: działalności kinowej i polityce repertuarowej oraz działalności producenckiej, która skończyła się dwoma pełnometrażowymi, popularnymi przedwojennymi filmami „Ty co w Ostrej świecisz bramie” oraz „Kobiety na sprzedaż”.

Dopełnieniem wspomnień o rodzinie Nasfeterów była rozegrana 5 października gra terenowa „Przyjdę... poznam... odkryję... wołomiński szlak Nasfeterów". Jej uczestnicy podążali śladem miejsc związanych z działalnością patronów biblioteki, mając do rozwiązania szereg specjalnych zadań, takich jak np. tworzenie kokard narodowych, warsztaty kaligrafii, wypełnianie kadrami taśmy filmowej. Całość kończyła się w bibliotece, która pełniła tego dnia funkcję artystycznej kawiarni.

Projekt „Kadry niepodległości. Nasfeterowie" dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa".


Fot. Biblioteka Powiatowa w Wołominie 


Grzegorz Dudzik